Yhdistys

Yhdistys kokoaa yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja tukea Työväenliikkeen kirjaston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta ja arvostusta.

Yhdistys on perustettu 5.3.2013 ja merkitty yhdistysrekisteriin 26.6.2013. Yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja ovat Studia Generalia -luennot ja Stadin työväenkirjallisuuspäivät. Studia generalia -tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan 6 – 8 vuosittain. Työväenkirjallisuuspäivät järjestetään marraskuun lopulla. Näillä nostetaan kirjaston imagoa ja tunnettavuutta.

Punanurkka -divari lopetti toimintansa vuoden 2020 lopussa.