Valoa Stadissa

Jo perinteiseksi muodostuneilla – siis toista kertaa järjestettävillä – Stadin työväenkirjallisuuspäivillä on vanhojen velvoitteittensa mukaisesti täysipainoinen ohjelma. Mukana on monipäinen ja -ääninen joukko kirjailijoita ja muita taiteiden edustajia. Aiheita löytyy kulttuuripersoonien muistelusta maailmankehityksen käänteen analysointiin ja Stadin slangista dokumenttielokuvaan.

Tapahtuman järjestäjinä ovat Työväenkirjaston ystävät ry ja Työväenliikkeen kirjasto. Työväenkirjallisuus ei ole koskaan jäänyt mihinkään kapeaan genreen, vaan se voi sisältää ja sisältää kaunokirjallisuutta kertomakirjallisuutena ja dekkareina, runoutta laulettavana ja lausuttavana, tietokirjoja ja tieteellisiä kirjoja, historiaa ja muistelmia, sosialismin ja kapitalismin ylistystä ja kiroamista, kolmannen tien etsintää, ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja työväentalojen kohtaloita eli kaikkea mistä voi kertoa ja kirjoittaa. Kaikkea tätä sisältävät myös työväenkirjallisuuspäivät ja Työväenliikkeen kirjasto.

Kirjasto on muisti, tiedon jakaja ja tulevaisuuden rakentaja. Kirjastolle kuuluu sananvapaus ja kirjojen lainaaminen. Ne lainaavat myös musiikkia ja kuvataidetta, järjestävät tarinatuokioita. Niin myös Työväenliikkeen kirjasto. Paitsi kirjallisuuspäiviä on kirjastossa studia generalia -luentoja, kirjakahviloita, runoiltoja, työväenlaulutilaisuuksia ja muita tapahtumia. Näihin kaikkiin voi osallistua, ja lisäksi tarjolla on Työväenkirjaston ystävien ylläpitämä divari ja järjestääpä yhdistys talkoitakin. Tervetuloa mukaan toimintaan kiinnostuksen ja omien voimavarojen mukaan.

Kiitän kaikkia Stadin työväenkirjallisuuspäivien puhujia, soittajia, laulajia, lausujia ja osallistujia sekä vielä erikseen päivien taloudellisia tukijoita ja talkoolaisia. Ilman teitä kaikkia meillä ei olisi näitäkään päiviä.

Pentti Arajärvi
Työväenkirjaston ystävien puheenjohtaja