Studia Generalia -luennot

Luentojen tarkoituksena on välittää ajankohtaista, tutkimuksellista, yhteiskuntapoliittista tietoa työväenliikkeen näkökulmasta. Luentojen pitäjiksi ja kommentoijiksi pyydetään tunnettuja kyseisen alan asiantuntijoita ja tutkijoita.